OKLEVELES TECHNIKUS KÉPZÉS A KIK-BEN

Mi az okleveles technikusképzés lényege?• A program a technikum és a felsőoktatási intézmény – valamint a duális partner vállalat(ok)– együttműködésén alapszik.• A tanulók a technikum és egy felsőoktatási intézmény által közösen kidolgozott, emelt szintű szakmai program alapján végzik a technikumot.• A képzésbe beépített többlet ismeretanyag elsődlegesen felsőfokú alapozó ismeretek elsajátítására irányul.• A képzési idő a „hagyományos” technikumival megegyező (5 év).• Az ágazati alapoktatás a közös ágazati tartalommal folyik, vagyis az első két évben ugyanúgy az…