Felnőttoktatás

A 2021/2022. tanévben szeptemberi kezdéssel meghirdetett felnőttoktatási képzések és jelentkezési információk

 

A szakma megnevelése: Szociális ápoló és gondozó

A szakma azonosító száma: 4 0923 22 03

A képzés ideje: 3 év (szociális területen szerzett ismeretek beszámításával az idő csökkenthető)

A szakképzésbe történő belépés feltételei

Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség

Alkalmassági követelmények

Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása Felsőfokú (Bsc, Msc) végzettséggel rendelkező szociális vagy egészségügyi szakember irányításával végzi feladatait. Ismeri a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátórendszert, és az ellátórendszer szabályozását. A szociális alap és szakosított ellátásokban gondozói munkakörben végzi tevékenységét. Életkoruk, egészségi, mentális, vagy fizikai állapotuk miatt segítségre szoruló személyek alapápolását gondozását végzi. Az ellátásban részesülő személy higiénés szükségleteit kielégíti. Felismeri a kliens állapotváltozását. Felméri az egyén, csoport sajátos szükségleteit, ezekre gondozási tervet készít egy munkacsoport tagjaként. Szinten tartó és fejlesztő foglalkozást szervez felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember irányítása mellett. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival együttműködik. Segítő beszélgetést alkalmaz, infokommunikációs eszközöket használ. Adminisztrációs feladatokat lát el a saját feladataival kapcsolatban.

 • A képzés kizárólag szakképzési osztályokban folyik, közismereti tárgyakat az oktatásban résztvevők nem tanulnak.
 • A beiratkozott tanulók szakmai elméleti tárgyakat a három tanév során folyamatosan tanulnak, a gyakorlati képzésre a Gyémántkapu Idősek Otthonában (Szerencs) kerül sor.
 • Az iskolában az oktatás heti két-három nap történik. Egyik nap elméleti tárgyak oktatása, a többi napon kiscsoportos gyakorlati foglalkozás zajlik.
 • Az oktatás órarendtől függően hétköznap 14 óra 05 perckor kezdődik.
 • Az első oktatási hét 2021. szeptember 3-án, hétfőn kezdődik.
 • A részletes órarendet az első tanítási héten kapnak a felnőttoktatásban résztvevők.
 • A tanulói jogviszonnyal rendelkezők diákigazolványt igényelhetnek
 • A felnőttoktatás viszont NEM biztosít TB státuszt, az egészségügyi hozzájárulást -munkaviszony hiányában – a tanulónak magának kell rendeznie.

A jelentkezés feltételei:

 • Magyar állampolgárság.
 • Az alább felsorolt jelentkezési dokumentumok hiánytalan kitöltése illetve beszerzése, és a jelentkezési határidőig történő leadása az iskola ügyfélszolgálati irodájában.

Jelentkezési dokumentumok:

 • Hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap
 • Végzettséget igazoló bizonyítvány (ok) másolata
 • Személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ – kártya és adóigazolvány másolata

Jelentkezés módjai:

 1. Online jelentkezéssel az alábbi linkre kattintva elérhető online felületen:
 2. Jelentkezési lap letöltésével, annak intézményünkbe történő megküldésével (Postacím: 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 5.)
 3. E-mailben: kik@szerencsiszc.hu címre történő e-mail megküldésével.

Felhívjuk leendő hallgatóink figyelmét, hogy a jelentkezési lapok online megküldése, e-mailben történő jelentkezés NEM EGYENÉRTÉKŰ a beiratkozással!

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2021. augusztus 30.

Felnőttképzés

A 2021/2022. tanévben szeptemberi kezdéssel meghirdetett felnőttképzési és jelentkezési információk

 

A szakképesítés megnevezése: Demencia gondozó

A szakképesítés azonosító száma: 09214001

A képzés ideje: 1 év

A szakképzésbe történő belépés feltételei

Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség: Szociális és egészségügyi területen szerzett
alapképesítés

Alkalmassági követelmények

Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: idősellátással foglalkozó személyes gondoskodást nyújtó alap- vagy szakosított intézményben gondozó, ápoló, vezető gondozó, vezető ápoló, terápiás munkatárs (korábban: szociális és mentálhigiénés munkatárs) munkakörben eltöltött összefüggő 1 év szakmai gyakorlat.

 

A KÉPZÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTEL INGYENES!!!!!!

A munkakör leírása:

A demencia gondozó egy interprofesszionális (különböző szakmák képviselőinek együttműködése egy cél elérése érdekében) csapat tagja. A demenciával élő személyek komplex ellátása során együttműködik más szakmák képviselőivel. Felismeri a demencia betegség korai tüneteit, a behavioural and psychological symptoms of demencia, azaz a demencia magatartási és pszichológiai tüneteit (a továbbiakban BPSD tüneteket) és a megváltozott viselkedést. Segítséget nyújt a kognitív zavarok enyhítésében. A gondozás során alkalmazza a hatékony kommunikáció eszközeit, mint pl.: segítés, megértés, képességek erősítése, felnőttként kezelés, bátorítás, tiszteletadás. Felismeri a mindennapi tevékenység zavarait. Partneri együttműködést alakít ki a gondozott családjával. Kompetencia határokon belül hatékonyan beavatkozik a prehospitális veszélyhezetek során. Felismeri az abúzus jeleit és javaslatot tesz azok megelőzésére. Megérti és támogatja a demenciával élő személy spirituális igényét. Segítő tevékenysége során alkalmazza a személyközpontú gondozás módszereit. Csoportfoglalkozásokat szervez és bonyolít, a megismert gyakorlatok alkalmazásával. Javaslatokat tesz a demenciával élő személy otthoni és intézményi környezetének biztonságossá tételére. Betartja az elsajátított etikai normákat.

 • A képzés kizárólag szakképzési osztályokban folyik, közismereti tárgyakat az oktatásban résztvevők nem tanulnak.
 • A beiratkozott tanulók szakmai elméleti tárgyakat az egy tanév során folyamatosan tanulnak, a gyakorlati képzésre a Gyémántkapu Idősek Otthonában (Szerencs) kerül sor.
 • Az iskolában az oktatás heti két-három nap történik. Egyik nap elméleti tárgyak oktatása, a többi napon kiscsoportos gyakorlati foglalkozás zajlik.
 • Az oktatás órarendtől függően hétköznap 14 óra 05 perckor kezdődik.
 • Az első oktatási hét 2021. szeptember 1-én, szerdán kezdődik.
 • A részletes órarendet az első tanítási héten kapnak a felnőttoktatásban résztvevők.

 

A jelentkezés feltételei:

 • Magyar állampolgárság.
 • Az alább felsorolt jelentkezési dokumentumok hiánytalan kitöltése illetve beszerzése, és a jelentkezési határidőig történő leadása az iskola ügyfélszolgálati irodájában.

Jelentkezési dokumentumok:

 • Hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap
 • Végzettséget igazoló bizonyítvány (ok) másolata
 • Személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ – kártya és adóigazolvány másolata

Jelentkezés módjai:

 1. Online jelentkezéssel az alábbi linkre kattintva elérhető online felületen:
 2. Jelentkezési lap letöltésével, annak intézményünkbe történő megküldésével (Postacím: 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 5.)
 3. E-mailben: kik@szerencsiszc.hu címre történő e-mail megküldésével.

Felhívjuk leendő hallgatóink figyelmét, hogy a jelentkezési lapok online megküldése, e-mailben történő jelentkezés NEM EGYENÉRTÉKŰ a beiratkozással!

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2021. augusztus 30.

A szakképesítés megnevezése: Vállalkozási mérlegképes könyvelő

A szakképesítés azonosító száma: 04115002

A képzés ideje: 2 év (szakirányú előképzettséggel 1 év)

A szakképzésbe történő belépés feltételei

Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség

Szakmai előképzettség: nem szükséges

Alkalmassági követelmények

Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges

 

A KÉPZÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTEL INGYENES!!!!!!

A munkakör leírása:

A vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítéssel rendelkező szakember önállóan és teljes körűen végzi egy vállalkozás számvitellel összefüggő feladatait. A gazdálkodás sajátosságaira figyelemmel összeállítja egy vállalkozás számviteli politikáját és a kapcsolódó szabályzatokat. Kialakítja az analitikus nyilvántartásokat és folyamatosan vezeti azokat, továbbá rendszeresen egyezteti és ellenőrzi egyezőségüket a főkönyvi könyveléshez. Számítógépes programcsomagok, informatikai alkalmazások segítségével a hatályos jogszabályoknak megfelelően kontíroz, könyvel és adóbevallásokat készít. Összeállítja egy vállalkozás beszámolóját. Elvégzi a gazdálkodó szervezet adófizetési kötelezettségeihez kapcsolódó elektronikus ügyintézési feladatokat. Értelmezi, kezeli és feldolgozza a vállalkozásoknál keletkezett pénzügyi és számviteli bizonylatokat, iratanyagokat, szerződéseket. Kapcsolatot tart – szükség esetén – a hatóságokkal, ismeri az alapvető eljárási szabályokat. Érti a különböző ellenőrzési folyamatok célját és lényegét és ezek lebonyolításához segítséget nyújt. Követi és nyitott a technikai-gazdasági fejlődésre, képes a vállalati folyamatok értelmezésére és számviteli leképezésére. Felelős és precíz munkája során mindvégig ügyel az adatkezelés, az informatikai biztonság normáinak betartására és az üzleti titok megőrzésére.

 • A képzés kizárólag szakképzési osztályokban folyik, közismereti tárgyakat az oktatásban résztvevők nem tanulnak.
 • A beiratkozott tanulók szakmai elméleti tárgyakat az egy tanév során folyamatosan tanulnak.
 • Az iskolában az oktatás heti három nap történik. Az egyik nap személyes jelenlétet igénylő, a másik nap digitális munkarendben, a harmadik pedig egyéni felkészülésre épül.
 • Az oktatás órarendtől függően hétköznap 14 óra 05 perckor kezdődik.
 • Az első oktatási hét 2021. szeptember 1-én, szerdán kezdődik.
 • A részletes órarendet az első tanítási héten kapnak a felnőttképzésben résztvevők.

 

A jelentkezés feltételei:

 • Magyar állampolgárság.
 • Az alább felsorolt jelentkezési dokumentumok hiánytalan kitöltése illetve beszerzése, és a jelentkezési határidőig történő leadása az iskola ügyfélszolgálati irodájában.

Jelentkezési dokumentumok:

 • Hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap
 • Végzettséget igazoló bizonyítvány (ok) másolata
 • Személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ – kártya és adóigazolvány másolata

Jelentkezés módjai:

 1. Online jelentkezéssel az alábbi linkre kattintva elérhető online felületen:
 2. Jelentkezési lap letöltésével, annak intézményünkbe történő megküldésével (Postacím: 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 5.)
 3. E-mailben: kik@szerencsiszc.hu címre történő e-mail megküldésével.

Felhívjuk leendő hallgatóink figyelmét, hogy a jelentkezési lapok online megküldése, e-mailben történő jelentkezés NEM EGYENÉRTÉKŰ a beiratkozással!

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2021. augusztus 30.