Kollégiumi felvételi
Tisztelt Szülők! Kedves 8.-os Diákok!

A Tokaj-Hegyalja Egyetem Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, diákjai számára kollégiumi férőhelyet, ellátást biztosít. Megteremti a nyugodt és zavartalan tanulás feltételeit, lehetőséget nyújt az önképzés, az önmegvalósítás, a tehetség kibontakoztatására, elősegíti a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltését.

Kollégiumi felvétel:

•             A kollégiumba felvételt nyerhet, minden tanuló, aki a Szerencsi Szakképzési Centrum Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium nappali tagozatán tanul és kollégiumi felvételét írásban kérelmezte, a kollégium által kiadott nyomtatványon.

•             Diákjaink a 9. évfolyamon a beiratkozáskor, felsőbb évfolyamon, a tanév végéig kérhetik felvételüket a kollégiumba.

•             A felvételről a tagintézmény igazgatója dönt, a kollégiumvezető javaslata alapján.

•             A kollégiumba történő felvételről, illetve elutasításról a szülőket a tagintézmény igazgatója írásban értesíti.

•             A felvétel egy tanévre szól, ebből adódóan a kollégiumi felvételi kérelmet évente írásban kell megújítani.

•             A kollégium a kollégista tanulók részére a befizetett térítési díj ellenében háromszori étkezést biztosít.

•           Kedvezményes étkezésben részesül az a tanuló, aki rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult, tartósbeteg vagy sajátos nevelési igényű, és akinek családjában három vagy több gyermeket nevelnek.

A kollégiummal kapcsolatos tájékoztatás elérhetőségei:

Telefonszámok: 47/352-611,       47/552-093

Fax: (47) 352611

E-mail cím: info@the-kik.hu

Várjuk a jelentkezéseket a 2022/2023. tanévre!

Kollégiumi felvételi lap