Iskolánk rövid története

A jelenlegi Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumot 1958-ban alapították, s alapvetően kereskedőképzéssel foglalkozott az akkor még országos beiskolázású intézmény. A társadalmi és gazdasági élet átalakulásának megfelelően folyamatosan módosult, változott az iskola képzési profilja, oktatási rendszere. Míg kezdetben a szakmunkásképzés dominált, az évek folyamán a hangsúly egyre inkább a szakközépiskolai képzésre tevődött át.

Az intézmény az 1992/93-as tanévtől szakközépiskolai osztályt indított, tehát érettségit adó képzés bevezetésére került sor.

1993-ban a PHARE-program támogatásával újszerű képzési formába is bekapcsolódott az iskola, megindult az oktatás a kereskedelem-marketing szakterületen.

1996-ban indult érettségit adó képzés a szakmunkás-bizonyítvánnyal már rendelkezők részére.

Jelentős előrelépésnek tekinthető az elméleti ismeretek gyakorlativá tételében, hogy az intézmény az 1996/97-es tanévben tanirodával bővült. 1998/99-ben a munkaerő-piaci igényeknek megfelelően idegenforgalmi technikus osztály indult.

Iskolánk az 1990-es években

2000. december 1-jétől az intézmény neve: Kereskedelmi és Idegenforgalmi Középiskola.

Az Országgyűlés 2000-ben jóváhagyta a Tokaj Város Önkormányzata által az intézmény rekonstrukciójára és bővítésére benyújtott címzett támogatási kérelmét.

Az át- és újjáépítési munkálatok 2003-ban fejeződtek be.

Iskolánk napjainkban

A 2003/2004-es tanévtől kezdődően folytatunk iskolánkban Felsőfokú szakképzést – a Budapesti Gazdasági Főiskolával és a Szolnoki Főiskolával együttműködve.

A megszépült, modernizált iskolaépület eszközállománya is folyamatosan bővült, gazdagodott az elmúlt években, s olyan oktatási segédeszközök segítik az intézményben tanító pedagógusok munkáját, mint a Multi-Center, az interaktív tábla, a számítógéppark, a nyelvi laboratórium, a természettudományi előadó, a taniroda.

Az intézmény jelenlegi képzési rendszere rendkívül sokrétű, flexibilisen biztosítja az átjárhatóságot az egyes képzési profilok között, valamint képes kielégíteni napjaink eredmény- és célorientált társadalmának és gazdaságának elvárásait, valamint felkészíteni az iskola diákjait arra, hogy megfelelően képzett, ambiciózus és igényes tagjai legyenek majd az Európai Uniónak.

2013. június 4-től az iskola neve: Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

2015.július 1-től átkerültünk a Szerencsi Szakképzési Centrumhoz az iskola új nevet kapott az iskola jelenlegi neve: Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája Szakiskolája és Kollégiuma volt egészen 2020. júniusáig.

2021. augusztusától az újonnan létrejött Tokaj-Hegyalja Egyetem lett iskolánk fenntartója. Hivatalos nevünk pedig: Tokaj-Hegyalja Egyetem Tokaji Kereskedelmi Technikuma, Szakképző iskolája és Kollégiuma