A kollégium feladata, hogy biztosítsa a nyugodt és zavartalan tanulás feltételeit.
A tanulók tanulási ideje védett és meghatározott: hétköznapokon 16:30-19:00-ig tart. Ezen kívül lehetőségük van a csoportok egyéni beosztásától függően az esti tanulás, illetve a személyes konzultáció, korrepetálás lehetőségével élni.
Kiemelt figyelmet kapnak az alulteljesítő, tanulási nehézséggel küzdő és sajátos nevelési igényű tanulók, akik nevelőik irányítása mellett, élhetnek a személyre szabott tanulás lehetőségével.
Akik eredményeik, motiváltságuk alapján képesek az önálló tanulásra, ők megkaphatják az egyéni tanulás, a szabad szilencium jogát.

A csoport életével kapcsolatos feladatok, tevékenységek, események, problémák megbeszélése. Célja, a mindennapi élettel kapcsolatos ismeretek, a közösségi együttélés normáinak, a viselkedés alapvető szabályainak és a konfliktuskezelő képességek elsajátítása. Foglalkozásaink megtartásában segítségünkre vannak, az ifjúságvédelmi feladatokat ellátó védőnő, szociális segítő és hittanár.

 

A kollégiumi nevelés témaköreinek közös feldolgozása:

1. A tanulás tanítása

2. Az erkölcsi nevelés

3. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés

4. Állampolgárságra, demokráciára nevelés

5. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése

6. A családi életre nevelés

7. Testi és lelki egészségre nevelés

8. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség

9. Fenntarthatóság, környezettudatosság

10. Pályaorientáció

11. Gazdasági és pénzügyi nevelés

12. Médiatudatosságra nevelés

A választható foglalkozásait heti egy órában tarja a kollégium, a tanulói igények felmérése után és a lehetőségeinknek megfelelően indítjuk foglalkozásainkat. Segítve ezzel diákjainkat, hogy iskolai feladataik között töltekezni, pihenni tudjanak.

 

Működő csoportjaink:

Könyvklub
Irodalmi színpad
Kreatív foglalkozás
Horgász szakkör
Sportkör
Modern tánc

Ezek az alkalmak színt hoznak mindennapjainkba, ezért kollégiumunk folyamatosan ápolja és megújítja az önálló arculatához kapcsolódó hagyományait, ezzel is erősítve a kollégiumi közösség együvé tartozását.

Hagyományos kollégiumi rendezvényeink:

– A pecúr-avató és a kollégiumi piknik szeptemberben, segíti a kilencedikesek beilleszkedését a kollégium közösségébe.
– Decemberben Mikulás-party-t szervezünk műsorral és vetélkedővel.
– Minden tanév leginkább várt programja a Karácsonyi műsor és ünnepi vacsora.
– Farsangot is megünnepeljük a kollégisták jelmezes bemutatójával.
– Minden évben is elbúcsúztatjuk végzős kollégistáinkat, egy vidám vetélkedő keretében. A kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkező és a közösségi munkában jól teljesítőket meg is jutalmazzuk.
– Három napos juniálissal zárjuk a tanévet, aminek programjait kerékpártúra, ügyességi vetélkedő és szalonnasütés alkotják.